15 Mayıs 2018

Toplumsal İletişim

“İnsanlar toplu yaşamaya başladığında, yaşamalarını ve ilişkilerini de düzenleme üzerinde, dolayısıyla iletişim ve iletişimleri üzerinde de düşünmeye başladıklarını tahmin edebiliriz, çünkü toplu yaşamla insanlar aralarında günlük faaliyetleri […]